LAGET

Laget grundlades år 2000 på initiativ av reservofficerare på Armens Fallskärmsjägarskola i Karlsborg. De hade tidigare kommit i kontakt med Adventure Racing och ansåg att detta var en optimal idrott med relevans till deras sysselsättning och idrottsutövande.

Med stöd från Chefen på Fallskärmsjägarskolan samlade de ihop en grupp och började tävla under namnet FJS. Uttagningen baserades på personlig kännedom, prestationer och motivation. Efter ett lyckat inledande år och med fortsatt goda resultat har motivationen bara ökat.

Adventure Racing och Multisport är en komplex idrott med många avgörande faktorer. Tävlingarna sträcker sig från ett par timmar till flera dygn och innehåller ett flertal tävlingsmoment. Med de samlade individuella erfarenheter och vilja som lagets medlemmar har, går utvecklingen fort. Ett kvitto på att lagets koncept är framgångsrikt.

Filosofin är att med erfarenhet i ryggsäcken från tidigare upplevelser, hård träning, god planering och anpassniningsförmåga kunna göra bra resultat - oavsett vad sporten bjuder på.

Läs mer om lagets historia>>